Aanvraagformulier restant hielprikbloed voor onherleidbaar wetenschappelijk onderzoek

Het aanvraagformulier is een hulpmiddel voor de WONHS Werkgroep Onderzoek Neonatale Hielprikscreening en treedt – in geval van tegenstrijdigheid – in geen enkel geval in de plaats van de inhoud van het onderzoeksprotocol.