Dit document beschrijft de kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek ( SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)) in het kader van de  prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap)  screening onderzoek (onderzoek).

Deze kwaliteitsbeoordeling beschrijft de wijze waarop de inhoudelijke kwaliteit van het eerste trimester SEO zoals de echoscopist deze uitvoert, getoetst dient te worden. Deze kwaliteitsbeoordeling kan gebruikt worden door beeldbeoordelaars (Regionale Centra) tijdens de kwaliteitsaudits, maar kan ook als leidraad dienen voor de eerste trimester SEO-echoscopist. In de bijlage staan de beoordelingscriteria inclusief enkele voorbeeldfoto’s.

Versie 1.1, vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 6 april 2021.
Versie 2.0, vastgesteld door het RIVM-CvB na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op schriftelijke consultatie in oktober 2021.

  • Wijzigingen in de kwaliteitsstandaard met betrekking tot de CRL crown-rump-length (crown-rump-length) en de nekplooi ( NT Nekplooimeting (Nekplooimeting)-meting).

Versie 2.1, vastgesteld door het RIVM-CvB na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 december 2021.

  • Wijziging in vastleggen afbeeldingen extremiteiten (armen en benen)
  • Aandachtspunt bij vastleggen afbeelding nekplooi/NT

Versie 3.0, vastgesteld door het RIVM-CvB op 16 september 2022.

  • Vervanging en aanvulling voorbeeldfoto’s in de bijlage

Versie 3.1, vastgesteld door het RIVM-CvB op 20 februari 2023 na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 15 december 2022.

  • Aanvulling gebruik power Doppler bij beoordeling hart 
  • Uitleg NT meting bij navelstreng om de nek

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie).

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening met de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO). Deze website beschrijft wat nodig is voor een goede uitvoering en is bestemd voor alle professionals die hierbij betrokken zijn.