Versie 1.1, vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 6 april 2021

Versie 1.1 bevat enkele kleine tekstuele wijzigingen ter verduidelijking.
In versie 1.0 stond vermeld dat bij het femur ‘alleen de benige diafyse gemeten moet worden, zonder kraakbeen van epifyse’. Dat is niet correct, dat geldt alleen bij het tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek en daarom is dit verwijderd.

Verder is toegevoegd dat niet alle voorbeelden in de bijlage exact voldoen aan de genoemde vergroting. Echter op al deze beelden is een goede beoordeling te doen. Naar verwachting zal vanaf het moment van invoering van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting in Nederland steeds meer en beter beeldmateriaal van het eerste trimester SEO beschikbaar komen. Dit document zal daarop ook mee ontwikkelen. We blijven zoeken naar optimale beelden. Mochten voor de start van het eerste trimester SEO betere beelden tot onze beschikking komen, zullen we deze vervangen.

Dit document beschrijft de kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO) in het kader van de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek .

Deze kwaliteitsbeoordeling beschrijft de wijze waarop de inhoudelijke kwaliteit van het eerste trimester SEO zoals de echoscopist deze uitvoert, getoetst dient te worden. Deze kwaliteitsbeoordeling kan gebruikt worden door beeldbeoordelaars (Regionale Centra) tijdens de kwaliteitsaudits, maar kan ook als leidraad dienen voor de eerste trimester SEO-echoscopist.
In de bijlage staan de beoordelingscriteria voor het eerste trimester SEO. De beoordeling is uitgewerkt in een
scoringsformulier.

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie).


Dit document geldt vanaf 1 september 2021.