Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de counselor en de zorginstelling die counseling in het kader van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) aanbiedt.

  • Versie 12.0 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021.
  • Versie 12.1, actualisatie juli 2021: De Programmacommissie Prenatale Screening heeft besloten om vanaf 2021 de norm van 35 counselingsgesprekken per jaar te hanteren (in plaats van 50 gesprekken per jaar).
  • Versie 12.2, actualisatie oktober 2021: In verband met het vervallen van de combinatietest als onderdeel van prenatale screening, is deze test uit dit document verwijderd.
  • Versie 12.3, actualisatie januari 2022: De bewaartermijn van het NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) toestemmingsformulier is gewijzigd van 15 naar 20 jaar.
  • Versie 12.4, actualisatie juni 2022: Het opnemen van informatie op de website van counselingspraktijk is niet meer vrijblijvend. Er dient juiste en complete informatie over het aanbod van prenatale screening op de website te staan.

Het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie: IMITAS.
De NIPT vindt plaats in het kader van twee landelijke, wetenschappelijke studies: TRIDENT-1 en TRIDENT-2.