Versie 12.0 is vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021.

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de counselor en de zorginstelling die counseling in het kader van de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek aanbiedt.

Dit document is geactualiseerd en de opbouw is aangepast aan de indeling van de kwaliteitseisen voor echoscopie. Ook is informatie over het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek toegevoegd.

April 2021: Naar aanleiding van een toevoeging in de kwaliteitseisen voor echoscopisten is ook in deze kwaliteitseisen aan de counseling een wijziging gedaan. Bij hoofdstuk 1 Algemene voorwaarden is toegevoegd: De counselor dient de counselingspraktijk waarin men werkzaam is, op de hoogte te houden van het voldoen aan de kwaliteitseisen. Counselingspraktijken dienen er namelijk voor te zorgen dat counselors aan de eisen voldoen, maar zijn daarbij afhankelijk van de counselors om hen hierover te informeren. Dit is dus een gedeelde verantwoordelijkheid.

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie).

Voor het eerste trimester SEO geldt dit document vanaf de implementatie van het eerste trimester SEO (naar verwachting 1 september 2021).