Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de counselor en de zorginstelling die counseling in het kader van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) aanbiedt.

  • Versie 12.0 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021.
  • Versie 12.1, actualisatie juli 2021: De Programmacommissie Prenatale Screening heeft besloten om vanaf 2021 de norm van 35 counselingsgesprekken per jaar te hanteren (in plaats van 50 gesprekken per jaar).
  • Versie 12.2, actualisatie oktober 2021: In verband met het vervallen van de combinatietest als onderdeel van prenatale screening, is deze test uit dit document verwijderd.
  • Versie 12.3, actualisatie januari 2022: De bewaartermijn van het NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) toestemmingsformulier is gewijzigd van 15 naar 20 jaar.
  • Versie 12.4, actualisatie juni 2022: Het opnemen van informatie op de website van counselingspraktijk is niet meer vrijblijvend. Er dient juiste en complete informatie over het aanbod van prenatale screening op de website te staan.
  • Versie 13.0, actualisatie maart 2023: Per 1 april 2023 is de NIPT onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening. De TRIDENT studies zijn vervallen. 
  • Versie 13.1, actualisatie mei 2023: Voor de PND-gynaecologen geldt geen minimum aantal counselingsgesprekken.

Het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie: IMITAS.