Versie 12.0 is vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek  na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021.

Versie 12.1, actualisatie juli 2021: De Programmacommissie Prenatale Screening heeft besloten om vanaf 2021 de norm van 35 counselingsgesprekken per jaar te hanteren (in plaats van 50 gesprekken per jaar).

Versie 12.2, actualisatie oktober 2021: In verband met het vervallen van de combinatietest als onderdeel van prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek , is deze test uit dit document verwijderd.

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor de counselor en de zorginstelling die counseling in het kader van de prenatale screening aanbiedt.

Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie).

Voor het eerste trimester SEO geldt dit document vanaf de implementatie van het eerste trimester SEO.