Dit document beschrijft de kwaliteitseisen die gelden voor informed consent en privacy in het kader van de prenatale tijdens de zwangerschap screening onderzoek . Het betreffen eisen aan de uitvoering, registratie, gegevensverwerking, kwaliteitsborging en monitoring.

  • Versie 6.0 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021. Op 16 februari 2021 is informatie over het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek toegevoegd. 
  • Versie 6.1, actualisatie oktober 2021: In verband met het vervallen van de combinatietest als onderdeel van prenatale screening, is deze test uit dit document verwijderd.
  • Versie 6.2, actualisatie januari 2022: De bewaartermijn van het NIPT niet-invasieve prenatale test toestemmingsformulier is gewijzigd van 15 naar 20 jaar.

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie).

Voor het eerste trimester SEO geldt dit document vanaf 1 september 2021.