Dit document beschrijft de kwaliteitseisen Informed consent en Privacy in het kader van de prenatale screening.

Versie 5 is, na positieve advisering door de Programma Commissie, vastgesteld op 23 maart 2017.