Dit document beschrijft de kwaliteitseisen die gelden voor informed consent en privacy in het kader van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek). Het betreffen eisen aan de uitvoering, registratie, gegevensverwerking, kwaliteitsborging en monitoring.

  • Versie 6.0 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021. Op 16 februari 2021 is informatie over het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) toegevoegd. 
  • Versie 6.1, actualisatie oktober 2021: In verband met het vervallen van de combinatietest als onderdeel van prenatale screening, is deze test uit dit document verwijderd.
  • Versie 6.2, actualisatie januari 2022: De bewaartermijn van het NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) toestemmingsformulier is gewijzigd van 15 naar 20 jaar.
  • Versie 6.3, actualisatie september 2022: Zwangeren van 15 jaar en jonger kunnen ook deelnemen aan de NIPT en het eerste trimester SEO. Let op: eisen aan toestemming van ouder(s)/voogd(en) verschillen.
  • Versie 7.0, actualisatie maart 2023: Per 1 april 2023 is de NIPT een onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening. De TRIDENT studies zijn vervallen. Expliciete toestemming voor gebruik van gegevens en lichaamsmateriaal voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in het kader van prenatale screening wordt ingevoerd.
  • Versie 7.1, actualisatie juni 2023: Correctie van foutieve termijn voor anonimiseren van gegevens zwangere na bezwaar tegen registratie. In versie 7.0 stond ATD+ 3 maanden, dit is echter ATD+ 1 dag. Daarnaast foutieve link naar kwaliteitsovereenkomst bijgewerkt.

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie: IMITAS.

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening met de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO). Deze website beschrijft wat nodig is voor een goede uitvoering en is bestemd voor alle professionals die hierbij betrokken zijn.