Dit document beschrijft de kwaliteitseisen die gelden voor informed consent en privacy in het kader van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ). Het betreffen eisen aan de uitvoering, registratie, gegevensverwerking, kwaliteitsborging en monitoring.

  • Versie 6.0 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021. Op 16 februari 2021 is informatie over het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) toegevoegd. 
  • Versie 6.1, actualisatie oktober 2021: In verband met het vervallen van de combinatietest als onderdeel van prenatale screening, is deze test uit dit document verwijderd.
  • Versie 6.2, actualisatie januari 2022: De bewaartermijn van het NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) toestemmingsformulier is gewijzigd van 15 naar 20 jaar.
  • Versie 6.3, actualisatie september 2022: Zwangeren van 15 jaar en jonger kunnen ook deelnemen aan de NIPT en het eerste trimester SEO. Let op: eisen aan toestemming van ouder(s)/voogd(en) verschillen.

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie: IMITAS.
De NIPT vindt plaats in het kader van twee landelijke, wetenschappelijke studies: TRIDENT-1 en TRIDENT-2.