Versie 6.0 is vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen die gelden voor informed consent en privacy in het kader van de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek . Het betreffen eisen aan de uitvoering, registratie, gegevensverwerking, kwaliteitsborging en monitoring.

Dit document is geactualiseerd en hier is informatie over het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek in toegevoegd.

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie).

 

Voor het eerste trimester SEO geldt dit document vanaf 1 september 2021.