Dit document beschrijft de Kwaliteitseisen voor laboratoria ten behoeve van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test )).

  • Versie 1.0 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) na positief advies door de Programmacommissie Prenatale Screening, op 15 december 2022.