Bij de opleiding tot counselor zijn verschillende soorten opleidingsinstituten betrokken. Deze opleidingsinstituten zijn, op basis van de kwaliteitseisen, erkend door de Regionale Centra als counselingsopleiding. Dit document beschrijft de kwaliteitseisen die aan de opleiding tot counselor prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) gesteld worden. 

Versie 4.0 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 5 september 2022. 

  • Beschrijving van beoogde bekwaamheden van de counselor toegevoegd. Deze bekwaamheden zijn ontwikkeld in het kader van de nieuwe bijscholingscyclus. Hiermee wordt getracht beter na te kunnen gaan of de opleiding counseling opleidt tot het gewenste eindniveau bij de cursist. 
  • Daarnaast is de hoofdstukvolgorde aangepast. Hoofdstuk 1 beschrijft de concrete uitgangspunten voor de opleidingen. Hoofdstuk 2 beschrijft de borging van kennis, vaardigheden en bekwaamheden bij de cursist. Hoofdstuk 3 gaat in op de toetsing van de opleidingen.