Versie 5.0 is vastgesteld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor het verrichten van vaginale echo's bij een nekplooimeting (NTNekplooimeting -meting) en een structureel echoscopisch onderzoek (SEOstructureel echoscopisch onderzoek ) in het eerste trimester en het tweede trimester, in het kader van de prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek .

Dit document is geactualiseerd en hier is informatie over het eerste trimester SEO in toegevoegd. Daarnaast is tekst over risico’s bij een vaginale echo verwijderd. Er zijn geen bekende risico’s verbonden aan de vaginale echo.

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie).

Voor het eerste trimester SEO geldt dit document vanaf de implementatie van het eerste trimester SEO (naar verwachting 1 september 2021).