Versie 5.0 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 16 februari 2021

Versie 5.1, actualisatie oktober 2021: In verband met het vervallen van de combinatietest als onderdeel van prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek), is deze test uit dit document verwijderd.

Op 16 februari 2021 is informatie over het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) in toegevoegd. Daarnaast is tekst over risico’s bij een vaginale echo verwijderd. Er zijn geen bekende risico’s verbonden aan de vaginale echo. 

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen voor het verrichten van vaginale echo's bij een nekplooimeting (NT Nekplooimeting (Nekplooimeting)-meting) en een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) in het eerste trimester en het tweede trimester, in het kader van de prenatale screening.

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie).

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO).