Kwaliteitseisen voor verrichten vaginale echo’s bij een eerste of tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)

Versie 6 is vastgesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) na positief advies van de Programmacommissie Prenatale Screening op 5 maart 2024.

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie).
Voor het eerste trimester SEO geldt dit document vanaf 1 september 2021.

 

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening met de NIPT en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO). Deze website beschrijft wat nodig is voor een goede uitvoering en is bestemd voor alle professionals die hierbij betrokken zijn.