Een opleiding tot echoscopist wordt alleen erkend als deze voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de opleiding Echoscopie. De Regionale Centra zien toe op de naleving. De Regionale Centra toetsen of de opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen voor de scholing tot echoscopist. De opleiding moet in elk geval een theoretische toets en een vaardighedentraining bevatten.

Bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek Centrum voor Bevolkingsonderzoek  zijn de volgende echoscopieopleidingen voor prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek erkend:

Per 1 januari 2016 moeten opleidingsinstituten aan de nieuwe eisen voor opleidingen voldoen. Een van de eisen is het gebruik maken van deze Lijst van gecommitteerden praktijktoets SEO of NT.