Vanaf dinsdag 24 maart wordt de gehoorscreening bij pasgeborenen tijdelijk niet uitgevoerd. Dit komt door de uitbraak van het coronavirus. Het uitstel geldt in ieder geval tot en met 6 april. De betrokken partijen onderzoeken nu hoe de gehoorscreening alsnog kan plaatsvinden. Ouders worden geïnformeerd zodra dit duidelijk is. 

De gehoorscreening wordt meestal uitgevoerd samen met de hielprikscreening. De hielprik blijft wél doorgaan. Een tijdige hielprik is noodzakelijk, omdat de ziekten die de hielprik opspoort snel behandeld moeten worden. Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van ernstig gehoorverlies is ook belangrijk, maar kan langer wachten. 

 

Waarom een tijdelijk geen gehoorscreening?

Een belangrijke reden voor deze keuze is om de kans op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Dit bereiken we door het huisbezoek zo kort mogelijk te houden. Ook kan op dit moment de vervolgdiagnostiek en behandeling vaak niet plaatsvinden als er een afwijkende uitslag van de screening is. Daarom stoppen we tijdelijk met de gehoorscreening.

Samen met andere partijen onderzoeken we hoe pasgeborenen de gehoorscreening later alsnog kunnen krijgen. We kunnen nu nog niet aangeven wanneer dit zal zijn. Informatie hierover zal op deze webpagina te vinden zijn.

 

Vragen en antwoorden

De tijdelijke stopzetting geldt voor alle pasgeborenen in Nederland.

In de meeste regio’s (ongeveer 75 procent) vindt de gehoorscreening normaal gesproken thuis plaats, samen met de hielprik. Als de gehoorscreening niet thuis wordt uitgevoerd, dan wordt hij uitgevoerd op het consultatiebureau.

De tijdelijke stopzetting geldt voor gehoorscreeningen in de thuissituatie én op het consultatiebureau.

De stopzetting geldt in ieder geval tot en met 6 april 2020. 

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor is afstand houden en beperking van contact belangrijk. Dit geldt ook voor de screening bij pasgeborenen.

Het beperken van contact met andere volwassenen is bij de gehoorscreening vaak niet mogelijk.

Een tijdige hielprik is belangrijk, omdat de ziekten die opgespoord worden al snel na de geboorte tot ernstige problemen kunnen leiden. Snelle behandeling is dan erg belangrijk. Dit is acute zorg.

Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van ernstig gehoorverlies is ook belangrijk, maar iets minder urgent. Ook kan op dit moment na een afwijkende uitslag van de gehoorscreening de aansluitende diagnostiek en behandeling vaak niet plaatsvinden.

Als screeners in de thuissituatie tijdelijk alleen de hielprik uitvoeren, kunnen ze het huisbezoek zo kort mogelijk houden. Dit helpt de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Samen met andere partijen onderzoeken wij hoe pasgeborenen de gehoorscreening later alsnog kunnen krijgen. Wij kunnen nog niet aangeven wanneer dit zal zijn. 

De tijdelijke stopzetting hoeft geen gevolgen te hebben voor het ontwikkelingsperspectief van pasgeborenen. Dit is echter wel afhankelijk van de duur van de stopzetting. Enkele weken uitstel kan geen kwaad.

Gehoorscreening bij pasgeborenen is belangrijk om de eventuele behandeling tijdig te kunnen starten. Internationaal is de richtlijn om de behandeling vóór de leeftijd van 6 maanden te starten. Samen met andere partijen onderzoeken wij nu hoe pasgeborenen de gehoorscreening later alsnog kunnen krijgen.

De tweede screeningsronde wordt dan wel uitgevoerd. Dit is dezelfde test met hetzelfde apparaat als bij de eerste ronde, maar op een later moment.

Als de uitslag bij de tweede ronde ook afwijkend is, volgt op een later moment een derde ronde. De derde ronde vindt plaats met een andere manier van testen. Ook die ronde gaat in principe door.

Voor de uitvoering van de tweede en derde screeningsronde hanteert de screener aangepaste richtlijnen, als er sprake is van verkoudheids- en/of luchtwegklachten en/of koorts bij iemand in het gezin. Deze aangescherpte maatregelen zijn dezelfde maatregelen als bij de eerste screeningsronde.

Het audiologisch centrum zal u zo snel mogelijk oproepen voor afspraak voor aanvullende diagnostiek. Voor aanvullende informatie over de planning of termijn, kijk op de website van het audiologisch centrum of neem contact op met dit centrum.

We willen kinderen met een ernstig gehoorverlies zo vroeg mogelijk behandelen, waarbij  deze behandeling zou moeten starten voor de leeftijd van 6 maanden.

De behandeling bestaat meestal uit gehoorapparaatjes en voor de ouders begeleiding en advies van een gezinsbegeleider. Ook als de behandeling pas iets later kan starten, blijft de behandeling belangrijk voor de taal- en spraakontwikkeling van het kind.