Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) regisseert en coördineert de landelijke bevolkingsonderzoeken, waaronder de gehoorscreening. Heeft u een algemene vraag? Dan kunt u een e-mail sturen naar cvb@rivm.nl.

 

Correspondentieadres 

RIVM
Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) )
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

Bezoekadres

RIVM
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven