Met de algemene maatregelen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) tegen het coronavirus en de extra aandachtspunten kunt u de gehoorscreening veilig uitvoeren.

De uitvoering van de gehoorscreening bij pasgeborenen vindt plaats volgens het draaiboek.

Zorg dat u altijd de algemene maatregelen neemt die de verspreiding van het coronavirus helpen voorkomen. Lees hierover op de website van het RIVM.

Het preventief gebruik van een chirurgisch mondneusmasker (ten minste type II) bij de uitvoer van de gehoorscreening wordt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) niet standaard voorgeschreven. Wel kunt u op verzoek van de ouders of naar eigen wens een mondneusmasker opzetten.

Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis

Aandachtspunten bij de gehoorscreening thuis

Zijn er personen in het gezin met (verdenking op) COVID-19? Dan is die persoon niet aanwezig in de ruimte waar de screening onderzoek (onderzoek ) wordt uitgevoerd. Dit geldt ook voor personen met klachten die kunnen passen bij corona, maar geen (zelf)test hebben gedaan. Is dat niet mogelijk, houd dan zoveel mogelijk afstand. Het advies is om een chirurgisch mondneusmaker type IIR op te zetten.

Heeft de pasgeborene zelf (verdenking op) COVID-19? Dan mag de screening doorgaan, mits u persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt en de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, zoals goede handhygiëne. Overleg met uw werkgever.

Extra aandachtspunten:

  • Het oordopje dat in de gehoorgang van de baby wordt ingebracht is een disposable. Dit moet bij ieder kind worden vervangen.
  • Pas goede handhygiëne toe. Was de handen met water en zeep voor en na de gehoorscreening en droog de handen goed af met een schone handdoek. Als alternatief kan een handdesinfectiemiddel met virusclaim worden gebruikt. Dit handdesinfectiemiddel moet toegelaten zijn door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en is te herkennen aan een van de volgende toelatingsnummers op de verpakking: 
    N-nummer met 5 cijfers: 12345N (meest voorkomend); of
    een NL-nummer met 11 cijfers: NL-1234567-0000; of
    een EU Europese unie (Europese unie)-nummer met 11 cijfers: EU-1234567-0000

Gebruik het handdesinfectiemiddel volgens het voorschrift. Zie de Hygiënerichtlijn voor de jeugdgezondheidszorg voor meer informatie over handhygiëne en (hand)desinfectiemiddelen.

Aandachtspunten bij de gehoorscreening op het consultatiebureau

Volg de afspraken van uw werkgever. Gelden er maatregelen waar de ouders rekening mee moeten houden? Vermeld dit dan in de uitnodiging aan de ouders.