De hielprik is belangrijk voor het kind. En het is belangrijk dat de hielprik op tijd wordt afgenomen. Daarom gaat de hielprikscreening door, ondanks het coronavirus. Screeners hebben instructies gekregen om de hielprik veilig af te nemen.

Een tijdige hielprik is belangrijk, omdat de ziekten die opgespoord worden al snel na de geboorte tot ernstige problemen kunnen leiden. Snelle behandeling is dan erg belangrijk. Dit is acute zorg. 
Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van ernstig gehoorverlies is ook belangrijk, maar iets minder urgent. Ook kan op dit moment na een afwijkende uitslag van de gehoorscreening de aansluitende diagnostiek en behandeling vaak niet plaatsvinden. 
Als screeners in de thuissituatie tijdelijk alleen de hielprik uitvoeren, kunnen ze het huisbezoek zo kort mogelijk houden. Dit helpt de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De hielprik test op een aantal ernstige ziekten. Soms kan zo’n ziekte al heel vroeg schadelijk zijn voor het kind. Als de ziekte vroeg wordt ontdekt, kan het kind snel behandeld worden. Daarom is het belangrijk de hielprik op tijd af te nemen.

De hielprik gebeurt zo snel mogelijk vanaf de 3e of 4e dag na de geboorte. Het advies is om de hielprik niet uit te stellen. 

Bij de meeste kinderen is de uitslag van de hielprik goed. Maar bij 150-200 kinderen per jaar wordt bij de hielprik een ernstige ziekte gevonden. Voor deze kinderen is het belangrijk dat de ziekte snel wordt gevonden, zodat zij ook snel behandeld kunnen worden.

De screener volgt de adviezen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op. Voor de screener staat de eigen veiligheid en de veiligheid voor het gezin en de baby voorop. Bij de hielprik werkt de screener altijd al hygiënisch. De screener houdt zoveel mogelijk afstand. De screener gebruikt handschoenen en wast de handen na de hielprik. 

De screener vraagt voor het huisbezoek of er iemand in het gezin klachten heeft die kunnen passen bij het coronavirus. Bijvoorbeeld een loopneus, niezen, hoesten en/of koorts. De screener vraagt dat per telefoon of aan de deur. 

Heeft iemand in het gezin gezondheidsklachten die kunnen passen bij het coronavirus? Dan houdt de screener daar extra rekening mee. De persoon die gezondheidsklachten heeft, is niet aanwezig bij het afnemen van de hielprik. Ook kan de screener de hielprik afnemen terwijl de baby in het bedje ligt.

Is er bij iemand in het gezin een corona-infectie vastgesteld, of is daar verdenking van? Dan zal de screener overleggen met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst , afdeling Infectieziektebestrijding, om te kijken hoe de hielprik veilig kan worden afgenomen.

Het virus wordt vooral overgedragen via druppeltjes in de lucht. Als mensen met een corona-infectie hoesten of niezen, komen deze druppeltjes in de lucht. De druppeltjes kunnen tot 1,5 meter ver komen. Mensen die niet hoesten of niezen, zijn hoogstwaarschijnlijk niet besmettelijk. 

Gezinsleden met verkoudheidsklachten zijn niet bij de hielprik aanwezig. De screener houdt tijdens het grootste deel van het huisbezoek minimaal 1,5 meter afstand. Alleen tijdens het afnemen van de hielprik is de afstand korter.

Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang dat precies is, is nu nog niet bekend. Dat kan variëren van enkele uren tot dagen. De screener gebruikt handschoenen en wast regelmatig de handen. De kans op besmetting via voorwerpen is daardoor erg klein.

Lees meer over het coronavirus op de website van het RIVM

Die kans is minimaal. De screener werkt bij elke hielprik hygiënisch. De screener gebruikt handschoenen bij de hielprik en wast na de hielprik de handen. Als er in een gezin verkoudheidsklachten zijn, dan neemt de screener extra voorzorgsmaatregelen. Dat is volgens het advies van de overheid. Dit met als doel om blootstelling aan het virus te voorkomen. 

Met de genoemde voorzorgsmaatregelen is het niet nodig om de hielprik bij elke baby in bed uit te voeren. Het afnemen van de hielprik in het bedje heeft ook nadelen voor de bloedafname. De positie van het hieltje is minder gunstig, de baby kan afkoelen en de baby kan minder goed getroost worden.

Wanneer meerdere gezinsleden verkoudheidsklachten hebben, dan is het afnemen van de hielprik in het bedje een goede oplossing.

In Nederland adviseren we alleen mondkapjes voor medisch personeel dat intensief zorgt voor mensen die (mogelijk) besmet zijn. De hielprikafname is een kortdurend contact. Als iemand in het gezin verkoudheidsklachten heeft, dan is die persoon niet bij de hielprik aanwezig.