De hielprikscreening gaat door, ook bij een eventuele opleving van het coronavirus. Screeners krijgen instructies hoe ze de hielprik veilig kunnen afnemen. 

Actuele informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

De screener volgt de adviezen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Voor de screener staat de eigen veiligheid en de veiligheid van het gezin en de baby voorop. 
Bij de hielprik werkt de screener altijd hygiënisch.
De screener gebruikt handschoenen en wast regelmatige de handen.
De screener hoeft geen 1,5 meter afstand te houden.
Heeft iemand in het gezin klachten die kunnen passen bij een infectie met het coronavirus? Of heeft iemand in het gezin een positieve coronatest? Dan kan die persoon niet bij de hielprikafname aanwezig zijn.

Op dit moment is een mondkapje bij de hielprikafname niet noodzakelijk. Wanneer de ouders dat op prijs stellen of wanneer de screener dat voor zichzelf prettig vindt, kan de screener wel een mondkapje dragen.
Als iemand in het gezin een positieve coronatest heeft, dan kan die persoon niet bij de hielprikafname aanwezig zijn.

De hielprik test op een aantal ernstige ziekten. Soms kan zo’n ziekte al heel vroeg schadelijk zijn voor het kind. Als de ziekte vroeg wordt ontdekt, kan het kind snel behandeld worden. Daarom is het belangrijk de hielprik op tijd af te nemen.

De hielprik gebeurt zo snel mogelijk vanaf de derde of vierde dag na de geboorte. Het advies is om de hielprik niet uit te stellen.