Hieronder vindt u adviezen voor screeners over de uitvoering van de hielprik in de thuissituatie.

De belangrijkste maatregelen die uitvoerenden van de hielprik kunnen nemen, naast de gangbare maatregelen die bij de hielprikscreening van toepassing zijn, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Hou zoveel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand (behalve op het moment van de hielprikafname). 
 • Gebruik altijd een medisch mondneusmasker van ten minste type II (chirurgisch mondneusmasker) als u bij ouders binnen bent. Volg daarbij de instructies van uw werkgever over het hygiënisch gebruik van mondneusmaskers.
 • Het kan zijn dat uw werkgever standaard aanvullende maatregelen adviseert.
 • Als u zelf klachten heeft die kunnen passen bij het nieuwe coronavirus: volg de richtlijnen van uw organisatie

 

Neem telefonisch contact op met het gezin

Bij voorkeur neemt u voorafgaand aan het huisbezoek telefonisch contact op met het gezin. Hierbij vraagt u of er personen zijn met klachten die kunnen passen bij het nieuwe coronavirus (zie hieronder) en of er personen zijn die in quarantaine zijn. Als het niet mogelijk is om telefonisch contact te leggen, vraagt u dit aan de deur als eerste uit.

Klachten die passen bij het coronavirus

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Zijn er personen met klachten in het huis die passen bij een mogelijke corona-infectie?

De volgende scenario’s zijn denkbaar:

 • In het huis zijn geen personen met gezondheidsklachten of personen die in quarantaine zijn:
  er gelden geen extra aandachtspunten.
 • In het huis zijn personen met alleen milde klachten, zonder koorts en/of benauwdheid:
  de hielprik kan thuis plaatsvinden met inachtneming van de extra aandachtspunten, zoals hieronder beschreven.
 • In het huis is een persoon met klachten, MET koorts (>38 graden) en/of benauwdheid, of in het huis is iemand in quarantaine:
  overleg met de werkgever of de hielprik thuis kan worden afgenomen met inachtneming van de extra aandachtspunten, zoals hieronder beschreven, of dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Desgewenst kan de werkgever hierover contact opnemen met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst .
 • In het huis is een patiënt met een bevestigde corona-infectie:
  overleg met de werkgever op welke manier en met welke aanvullende maatregelen de hielprik afgenomen kan worden. Desgewenst kan de werkgever hierover contact opnemen met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD.

Extra aandachtspunten

In bovengenoemde situaties gelden de volgende adviezen:

 • Voer het gesprek met de gezonde ouder/verzorger. Laat de persoon met klachten, en/of de persoon die in quarantaine is, niet bij het gesprek en de hielprik aanwezig zijn. Als beide ouders/verzorgers klachten hebben, kan een alternatieve mogelijkheid zijn dat een klachtenvrije volwassene van buiten het gezin met de baby de hielprik op het consultatiebureau laat afnemen.
 • Houd zoveel mogelijk afstand tijdens het gesprek, minimaal 1,5 meter.
 • Overweeg om de baby in bed te prikken indien er geen volwassene is zonder klachten.
 • Pas strikte handhygiëne toe: handen wassen voor en na contact met de baby. Wassen met water en zeep is voldoende, droog de handen met papieren handdoekjes.

Indien er geen goede sanitaire voorzieningen aanwezig zijn, kunt u handgel gebruiken. Belangrijk is dat de handgel/-alcohol voldoet aan de landelijke norm (NEN-EN 1500). Gebruik voldoende handdesinfectie om de handen voor 30 seconden nat te houden en wrijf de handen en vingertoppen goed over elkaar tot ze droog zijn.

Voor zwangeren en ouders van pasgeborenen is een lijst opgesteld met vragen en antwoorden over de hielprik en het coronavirus.