Hieronder vindt u adviezen voor screeners over de uitvoering van de hielprik in de thuissituatie.

De belangrijkste maatregelen die uitvoerenden van de hielprik kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Hou zoveel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand (behalve op het moment van de hielprikafname). Kinderen tot 12 jaar hoeven geen afstand tot volwassenen te houden.
 • Bij klachten die kunnen passen bij het nieuwe coronavirus: volg de richtlijnen van uw organisatie

 

Neem telefonisch contact op met het gezin

Bij voorkeur neemt u voorafgaand aan het huisbezoek telefonisch contact op met het gezin. Hierbij vraagt u of er personen zijn met klachten die kunnen passen bij het nieuwe coronavirus (zie hieronder) en of er personen zijn die in quarantaine zijn vanwege een contact met een COVID-19 patiënt. Als het niet mogelijk is om telefonisch contact te leggen, vraagt u dit aan de deur als eerste uit.

Klachten die passen bij het nieuwe coronavirus

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Werkwijze bij een mogelijke corona-infectie

De volgende scenario’s zijn denkbaar:
•    In het huis zijn geen personen met gezondheidsklachten:
er gelden geen extra aandachtspunten.

•    In het huis zijn personen met alleen milde klachten (zoals verkoudheidsklachten of verlies reuk en/of smaak):
de hielprik kan thuis plaatsvinden met inachtneming van de extra aandachtspunten, zoals hieronder beschreven.

•    In het huis is een persoon met klachten van benauwdheid en/of koorts (>38 graden), of is iemand in quarantaine vanwege contact met een COVID-19 patiënt:
overleg met de werkgever of de hielprik thuis kan worden afgenomen met inachtneming van de extra aandachtspunten, zoals hieronder beschreven. Desgewenst kan de werkgever hierover contact opnemen met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst . (Een alternatieve mogelijkheid zou kunnen zijn dat een klachtenvrije volwassene van buiten het gezin met de baby de hielprik op het consultatiebureau laat afnemen.)

•    In het huis is een patiënt met een bevestigde corona-infectie:
overleg met de werkgever op welke manier de hielprik afgenomen kan worden. Desgewenst kan de werkgever hierover contact opnemen met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD.

Extra aandachtspunten

In bovengenoemde situaties gelden de volgende adviezen:

•    Voer het gesprek met de gezonde ouder/verzorger. Laat de persoon met klachten, en/of de persoon die in quarantaine is, niet bij het gesprek aanwezig zijn.
Als beide ouders/verzorgers klachten hebben, spreek met de minst zieke ouder/verzorger.
•    Houd afstand tijdens het gesprek, bij voorkeur minimaal 1,5 meter.
•    Houd alle werk- en persoonlijke materialen (tas, jas, papieren) op 1,5  meter afstand van de gezinsleden indien mogelijk.
•    Overweeg om de baby in bed te prikken indien er geen volwassene is zonder klachten.
•    Pas strikte handhygiëne toe: handen wassen voor en na contact met de baby. Wassen met water en zeep is voldoende, droog de handen met papieren handdoekjes.
Indien er geen goede sanitaire voorzieningen aanwezig zijn, kunt u handgel gebruiken. Belangrijk is dat de handgel/-alcohol voldoet aan de landelijke norm (NEN-EN 1500). Gebruik voldoende handdesinfectie om de handen voor 30 seconden nat te houden en wrijf de handen en vingertoppen goed over elkaar tot ze droog zijn.

Voor zwangeren en ouders van pasgeborenen is een lijst opgesteld met vragen en antwoorden over de hielprik en het coronavirus.