Tijdens uw eerste afspraak met de verloskundige of gynaecoloog krijgt u informatie over bloedonderzoek. Met dit bloedonderzoek wordt gekeken of uw baby ziek kan worden omdat u een infectieziekte heeft of door antistoffen tegen bloedgroepen in uw bloed.

Het is belangrijk dat u het bloedonderzoek vroeg in de zwangerschap laat doen. Als het nodig is, kan een behandeling dan vroeg starten. Met zo’n behandeling is de kans veel kleiner dat de baby ook ziek wordt.

This information is available in multiple languages

Infectieziekten

Het laboratorium onderzoekt uw bloed op de infectieziekten hiv, syfilis en hepatitis B. Als u deze heeft, kan uw baby ook ziek worden. Heeft u hiv of syfilis, dan krijgt u medicijnen. Heeft u het hepatitis B-virus? Uw baby krijgt dan na de geboorte gelijk twee prikken. Eén met kant-en-klare antistoffen tegen het hepatitis B-virus en de eerste vaccinatie van een serie. Door de behandeling is de kans heel klein dat uw baby de infectieziekte ook krijgt.

Bloedgroepen

In hetzelfde buisje bloed onderzoekt het laboratorium uw bloed ook op bloedgroepen en op antistoffen tegen bloedgroepen. Soms maakt een moeder antistoffen tegen het bloed van haar baby. De moeder krijgt dan extra onderzoek. Als zij antistoffen maakt, merkt zij daar zelf niks van. Maar haar baby kan dan bloedarmoede krijgen. Of geelzucht na de geboorte. De baby krijgt een behandeling als dat nodig is.

Rhesus D of Rhesus kleine c-negatief

Heeft u bloedgroep Rhesus D-negatief? Of Rhesus kleine c-negatief? Dat is heel normaal. Maar de kans is dan wel wat groter dat u antistoffen maakt tegen het bloed van uw baby. U krijgt daarom extra onderzoek als u 27 weken zwanger bent. Bent u Rhesus D-negatief? Dan bepaalt het laboratorium in uw bloed ook de Rhesus D-bloedgroep van uw baby. Als het nodig is, krijgt u prikken om te zorgen dat u geen antistoffen maakt. Kijk voor meer informatie ook de films over bloedgroep Rhesus D-negatief en Rhesus kleine c-negatief. 

Kijk voor meer informatie op Folder Zwanger! | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl). Heeft u nog vragen stel deze dan aan uw verloskundige of gynaecoloog.

Deelname aan het bloedonderzoek

Het bloedonderzoek is gratis. Deelname is niet verplicht. Toch is het belangrijk dat u meedoet. Als het laboratorium een afwijkende uitslag vindt, kan een eventuele behandeling zo snel mogelijk beginnen. De kans dat de baby dan ziek wordt, wordt daarmee zo klein mogelijk. In Nederland laten vrijwel alle zwangere vrouwen hun bloed onderzoeken.

Heeft u bezwaar tegen onderzoek op een bepaalde ziekte? Laat dit dan aan uw verloskundige of gynaecoloog weten.