13 wekenecho

Tijdens het algemene webinar is in grote lijnen aandacht besteed aan het proces van aanvraag tot uitbetaling van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek). Heeft u hier vragen over of wilt u – straks, als de invoeringsdatum nadert - meer weten en zien? Neem dan deel aan het webinar eerste trimester SEO in Peridos: aanvraag, uitslag en betaling op 15 juni van 14.45 en 17.00 uur. Tijdens dit webinar worden allerlei praktische zaken rondom het eerste trimester SEO toegelicht aan de hand van schermbeelden in Peridos. Het webinar zal bestaan uit drie delen voor verschillende doelgroepen: counselors, echoscopisten en praktijkassistenten. U kiest zelf of u deelneemt en zo ja aan welk deel/welke delen. Meer info volgt.