Een echoscopist beweegt het echoapparaat over de buik van een zwangere voor een echoscopie bij 13 weken

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) heeft besloten het aanbod eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) te verlengen tot 1 juli 2026. Hierdoor blijft het voor zwangeren mogelijk om gebruik te maken van het aanbod, zolang er nog geen besluit is genomen over structurele opname van het eerste trimester SEO in het aanbod van prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek )

Wetenschappelijke studie

Het eerste trimester SEO wordt momenteel aangeboden in onderzoekssetting, de IMITAS studie. 
De definitieve resultaten worden in het tweede kwartaal van 2024 opgeleverd. Na het afronden van de studie geeft de Gezondheidsraad op basis van de resultaten een advies. Afhankelijk van het daaropvolgende besluit van de minister van VWS moeten er voorbereidingen worden getroffen. 
Bij een positief besluit van de minister moet vervolgens de implementatie van de 13 wekenecho in het reguliere programma worden voorbereid. Bij een negatief besluit wordt de afbouw van de 13 wekenecho voorbereid.   

Continuïteit van aanbod

De studie zou in eerste instantie lopen tot 1 september 2024. Door verlenging van het aanbod in onderzoekssetting, en de hiervoor verleende vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek tot in ieder geval 1 juli 2026, valt er geen gat in het aanbod in de periode tussen het afronden van de studie, besluitvorming over het vervolg en de eventuele structurele implementatie of afbouw van het aanbod. 

Duidelijkheid voor echocentra en echoscopisten

Dit besluit tot verlenging is nu al genomen om echocentra en echoscopisten duidelijkheid te bieden over de situatie na 1 september 2024. Dit is nodig in verband met de continuïteit van de bedrijfsvoering, waaronder (nieuwe) meerjarige contracten die worden afgesloten voor personeel, apparatuur en gebouwen. 

Wat betekent dit?

Voor echocentra, echoscopisten en counselors betekent dit dat de huidige gang van zaken gewoon doorloopt en dat het aanbod van het eerste trimester SEO (in onderzoekssetting) in ieder geval tot 1 juli 2026 blijft bestaan.