Eerder dit jaar hebben wij u er op geattendeerd dat er een toename werd geconstateerd in de toediening van anti-D waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken. In de afgelopen maanden heeft RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s ) geconstateerd dat dit nog steeds voorkomt.

Het is belangrijk om vóór iedere toediening de houdbaarheidsdatum op de verpakking te controleren. Zorgvuldige toediening van anti-D is van groot belang om ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene te voorkomen.

Geheugensteun
Als geheugensteun stuurt het RIVM sinds oktober 2021 alle verloskundigenpraktijken een e-mail alert, vier weken voordat de houdbaarheidsdatum van een anti-D immunoglobuline (Rhophylac) batch gaat verstrijken. We adviseren u om op dat moment uw voorraad te controleren en anti-D van het betreffende lotnummer tijdig uit uw voorraad te verwijderen om gebruik er van te voorkomen. Nieuwe anti-D kan besteld worden via de vaccinbeheerder van het RIVM-DVP regiokantoor.

Vervaldata 2021/2022
Voor 2021 en 2022 zijn onderstaande vervaldata van toepassing voor Rhophylac 1.000 IE:

Lotnummer P100051594 – 30 november 2021
Lotnummer P100065544 – 31 december 2021
Lotnummer P100095684 – 30 april 2022
Lotnummer P100181936 – 30 september 2022
Lotnummer P100193164 – 31 oktober 2022      

U kunt deze lijst wellicht uitprinten en bij uw medicijnkoelkast bewaren.

Zie ook Nieuwsbrief pre- en neonatale screening 3 van 22 maart 2021