Eerder dit jaar hebben wij u er op geattendeerd dat er een toename werd geconstateerd in de toediening van anti-D waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken. In de afgelopen maanden heeft RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s) geconstateerd dat dit nog steeds voorkomt.

Het is belangrijk om vóór iedere toediening de houdbaarheidsdatum op de verpakking te controleren. Zorgvuldige toediening van anti-D is van groot belang om ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene te voorkomen.

Geheugensteun
Als geheugensteun stuurt het RIVM sinds oktober 2021 alle verloskundigenpraktijken een e-mail alert, vier weken voordat de houdbaarheidsdatum van een anti-D immunoglobuline (Rhophylac) batch gaat verstrijken. We adviseren u om op dat moment uw voorraad te controleren en anti-D van het betreffende lotnummer tijdig uit uw voorraad te verwijderen om gebruik er van te voorkomen. Nieuwe anti-D kan besteld worden via de vaccinbeheerder van het RIVM-DVP regiokantoor.

Vervaldata 2021/2022
Voor 2021 en 2022 zijn onderstaande vervaldata van toepassing voor Rhophylac 1.000 IE:

Lotnummer P100051594 – 30 november 2021
Lotnummer P100065544 – 31 december 2021
Lotnummer P100095684 – 30 april 2022
Lotnummer P100181936 – 30 september 2022
Lotnummer P100193164 – 31 oktober 2022      

U kunt deze lijst wellicht uitprinten en bij uw medicijnkoelkast bewaren.

Zie ook Nieuwsbrief pre- en neonatale screening 3 van 22 maart 2021