Om de bevolkingsonderzoeken en screenings in de toekomst robuust en wendbaar te houden, is het belangrijk meer zicht te krijgen op ontwikkelingen die daarop van invloed zijn. Denk aan de vergrijzing, economische en technologische ontwikkelingen, en maatschappelijke opvattingen.
 
Daarom werken het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-Centrum voor Bevolkingsonderzoek samen aan een Ontwikkelagenda. Het doel van deze agenda is om adequaat, effectief en proactief in te spelen op toekomstige innovaties en ontwikkelingen, en op basis daarvan te prioriteren.  
 
Om tot de Ontwikkelagenda te komen, heeft het RIVM de afgelopen periode een brede toekomstverkenning uitgevoerd. Daarin blikken we vooruit tot 2050 en prioriteren we zes relevante ontwikkelingen:  

  1. Toenemende vergrijzing  
  2. Toenemende individualisering 
  3. Toenemende personalisering van zorg 
  4. Bestuur vindt plaats in een veranderd speelveld 
  5. Meer aandacht voor structurele sociaaleconomische gelijkheid 
  6. Nieuwe technologische mogelijkheden 

De toekomstverkenning is vandaag gepubliceerd en biedt inzicht in opgaven waar het veld van screening onderzoek (onderzoek) en vroege opsporing voor staat. Ook geeft het input om na te denken over wat wenselijk is voor de toekomst en wat mogelijke keuzes zijn die gemaakt moeten worden. Moet iedereen toegang houden tot dezelfde bevolkingsonderzoeken en screenings? Of is de behoefte aan een aanbod op maat belangrijker? Het antwoord hangt af van wat mensen het meest belangrijk vinden: effectiviteit, toegang voor iedereen, betaalbaarheid of keuzevrijheid.  
 
Naar de toekomstverkenning