Vanaf 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom. Dat besluit het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), na advies van onder meer het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Na de invoering van de niet-invasieve prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) test ( NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)) in 2017, daalde het aantal zwangeren dat nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. De reden hiervoor is dat de NIPT betrouwbaarder is dan de combinatietest.

Doordat er weinig wordt getest, is het moeilijk om de kwaliteit van de screening onderzoek (onderzoek) te verzekeren. Het is dan ook niet wenselijk om de combinatietest aan te bieden naast de NIPT. De combinatietest, onderdeel van het landelijke programma van de prenatale screening, stopt daarom vanaf 1 oktober 2021.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM past de informatiematerialen aan. Ook wordt gekeken naar een alternatief voor zwangeren die niet in aanmerking komen voor de NIPT.