Per 1 oktober stopt de combinatietest als screeningsaanbod op down-, edwards- en patausyndroom. Bloedafnames en nekplooimetingen als onderdeel van de combinatietest kunnen uiterlijk op 30 september worden uitgevoerd.

Zwangeren die niet in aanmerking komen voor de NIPTniet-invasieve prenatale test kunnen nu nog kiezen voor de combinatietest. Voor deze groep zwangeren blijft per 1 oktober deelname aan de screeningonderzoek toch mogelijk via een alternatief zorgproces.
 

Zwangeren met een contra-indicatie voor de NIPT

In de volgende situaties is er sprake van een (medische) contra-indicatie voor de NIPT:

  • Er is sprake van een moederlijke maligniteit op het moment van de aanvraag.
  • De zwangere heeft in de afgelopen drie maanden een bloedtransfusie, stamcel- of orgaantransplantatie of immunotherapie voor kanker gehad.
  • De zwangere is jonger dan 16 jaar.
  • De zwangere is - naar het oordeel van de counselor - niet in staat om, eventueel met hulp van een tolk, het doel van het onderzoek te begrijpen en toestemming te geven.

In deze gevallen verwijst de verloskundig zorgverlener de zwangere vanaf 1 oktober direct naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Daar geeft een PND specialist uitleg over de mogelijkheden voor onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom. Als  de zwangere dit wenst, volgt diagnostiek conform intramurale protocollen. Naar verwachting hebben in Nederland slechts enkele zwangeren per jaar een medische contra-indicatie voor de NIPT.
 

Zwangeren zonder BSN

Zwangeren zonder BSNBurgerservicenummer komen tot op heden niet in aanmerking voor de NIPT. Nu de combinatietest per 1 oktober vervalt, is er voor deze groep zwangeren een oplossing gevonden om deel te kunnen nemen aan de NIPT.
Informatie over de aanvraag is binnenkort te vinden op www.peridos.nl.