De Gezondheidsraad heeft het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op 30 september 2020 geadviseerd om niet te screenen op niet-behandelbare aandoeningen. De raad is er niet van overtuigd dat de voordelen opwegen tegen de nadelen, en adviseert om in te zetten op andere maatregelen.

De hielprikscreening test in de eerste week na de geboorte op ziekten die behandelbaar zijn. De staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad in maart 2019 gevraagd om advies over de wenselijkheid van screening onderzoek (onderzoek) in de eerste levensmaanden op ziekten die niet behandelbaar zijn.

De staatssecretaris van VWS stuurt binnen drie maanden na 30 september een reactie op het advies naar de Tweede Kamer.

Het advies Screenen op niet-behandelbare aandoeningen vroeg in het leven van de Gezondheidsraad.