Er is geen artsenverklaring meer nodig om hepatitis B-immunoglobuline te kunnen bestellen. Dit product is sinds kort commercieel beschikbaar voor de Nederlandse markt en wordt gedistribueerd door Orly Pharma. Omdat er nu weer gebruikgemaakt kan worden van een in Nederland geregistreerd product, kan de artsenverklaring per direct komen te vervallen. 

Sinds 1 januari 2021 had de apotheek een artsenverklaring, ondertekend door een verloskundig zorgverlener, nodig om hepatitis B-immunoglobuline te bestellen. Dit was noodzakelijk omdat er alleen een niet in Nederland geregistreerd product van de firma Kedrion uit Italië beschikbaar was (ImmunoHBs 180 IU/ml, 1 ml). Hoewel er sinds mei 2022 een alternatief product in Nederland geregistreerd is (UMAN BIG 180 IE/ml, 1 ml, ook van de firma Kedrion), was dit nog niet verkrijgbaar.  

Toedienen meteen na de geboorte 
Hepatitis B-immunoglobuline wordt meteen na de geboorte (< 2 uur) toegediend als post-expositie profylaxe. Dit gebeurt om hepatitis B te voorkomen bij pasgeborenen van moeders die draagster zijn van het hepatitis B-virus. 

Meer informatie  

  • Voor vragen en bestellingen bij Orly Pharma kun je contact opnemen met: info@orlypharma.com l tel +31 (0)77 351 92 75 
  • Hier vindt u de informatie die verstuurd is aan apothekers
  • Informatie over het beleid bij hepatitis B-positieve zwangeren en de geneesmiddelen die worden gebruikt staat op de website draaiboekPSIE.nl