RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s) bewaakt bij pasgeborenen van moeders die draagster zijn van het hepatitis B-virus de tijdigheid en volledigheid van de hepatitis B-immunoglobuline-toediening en de extra hepatitis B-vaccinatie.  Het is belangrijk dat de verloskundig zorgverlener de toedieningsgegevens zo snel mogelijk doorgeeft aan RIVM-DVP. Hiervoor gebruik je de toedieningsformulieren die RIVM-DVP tijdens de zwangerschap toestuurt, of het digitale formulier dat sinds kort online beschikbaar is. 

Geheugensteun
RIVM-DVP heeft geconstateerd dat de hepatitis B-toedieningen vaak niet (tijdig) of incompleet worden doorgegeven. Er wordt daarom sinds oktober 2023 een e-mail alert verstuurd naar de verloskundig zorgverlener, zes weken vóór de a terme datum van een hepatitis B-draagster. Hierin vragen we aandacht voor het doorgeven van de toedieningsgegevens direct na de geboorte. Daarnaast vragen we om een eventuele overdracht van zorg door te geven, zodat bij RIVM-DVP bekend is waar de zwangere onder zorg is.

Meer informatie 

  • Het draaiboek PSIE vermeldt de te volgen stappen bij de behandeling van hepatitis B-positieve zwangeren 
  • Digitaal formulier voor de doorgifte van hepatitis B-toedieningsgegevens