echoscopie GUO

De invoering van de 13 wekenecho in onderzoekssetting wordt uitgesteld naar volgend jaar. Het streven was om de 13 wekenecho eind 2020 in te voeren.  Reden voor het uitstel is een gebrek aan capaciteit voor het uitvoeren van vervolgonderzoek bij een afwijkende uitslag van de 13 wekenecho. Het nu invoeren van de 13 wekenecho zou onverantwoord zijn, omdat zwangeren met een afwijkende uitslag dan niet kunnen rekenen op passend en tijdig vervolgonderzoek.

Eerder schatten het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de Regionale Centra en de betrokken veldpartijen in dat de 13 wekenecho op zijn vroegst eind 2020 ingevoerd kon worden als alle voorbereidingen zonder vertraging zouden verlopen. Uit recente berekeningen tijdens de voorbereiding blijkt echter dat er onvoldoende capaciteit is voor het uitvoeren van extra vervolgonderzoeken die volgen uit het aanbieden van een 13 wekenecho. Om deze capaciteit op peil te brengen is meer tijd nodig.

 

Onvoldoende capaciteit voor vervolgdiagnostiek

Bij een afwijkende uitslag van de 13 wekenecho krijgt de zwangere vervolgonderzoek in het ziekenhuis aangeboden, bij een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Vervolgonderzoek geeft de zwangere meer zekerheid over een eventuele afwijking bij het ongeboren kind. Bij de 13 wekenecho bestaat vervolgonderzoek altijd eerst uit een Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek ( GUO geavanceerd echoscopisch onderzoek (geavanceerd echoscopisch onderzoek)). Het aantal GUO’s dat wordt uitgevoerd zal naar verwachting toenemen door de invoering van de 13 wekenecho. Voor het uitvoeren 

van  GUO’s is daarom extra capaciteit nodig: personeel, huisvesting en apparatuur. In de ziekenhuizen is die extra capaciteit er momenteel niet. Om voldoende capaciteit bij de PND-centra te realiseren moeten eerst onder meer perinatologen en GUO-2-echoscopisten aangetrokken en opgeleid worden.

 

Invoering tweede helft van 2021

Het RIVM- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) maakt in overleg met VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en veldpartijen een aangepaste planning voor de invoering van de 13 wekenecho, waarbij ook rekening gehouden moet worden met de ontwikkelingen rond COVID-19. Naar verwachting kan de 13 wekenecho in de tweede helft van 2021 in onderzoekssetting worden ingevoerd. Deze vertraging heeft geen invloed op de 20 wekenecho of andere onderdelen van het prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap)-screeningsprogramma.