De Kwaliteitsbeoordeling structureel echoscopisch onderzoek (SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)) beschrijft hoe de kwaliteit van het tweede trimester SEO wordt beoordeeld. Daaruit volgt het format scoringsformulier SEO. De Kwaliteitsbeoordeling SEO is aangepast na het advies van de Programmacommissie eind vorig jaar.

In de Kwaliteitsbeoordeling SEO zijn twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Het gaat om wijzigingen in hoofdstuk zes ‘SEO-beeldbeoordeling als een methode om de kwaliteit van het SEO te objectiveren’:

  • Het minimaal te behalen punten voor de echoscopist is aangepast. Voor de 3 casussen dient de echoscopist minimaal 218 (75%) van de 291 punten te behalen. Er is niks gewijzigd in de structuren die beoordeeld moeten worden. Het aantal punten is verminderd. Er zijn alleen nog 0, 1 of 2 punten te behalen  (voorheen kon voor sommige structuren 4 punten gehaald worden).
  • Naast het behalen van minimaal 218 punten, mogen ook geen structurele fouten worden gemaakt. Onder een structurele fout wordt verstaan: indien in de drie casussen fout wordt gescoord op de doorsnede. Dit geldt alleen voor specifieke structuren (zie format scoringsformulier SEO welke structuren dit betreft). Dus in het geval van de benoemde structuren wordt 3 keer een 0 gescoord op 1 rij.

De score is voldoende als 75% van het maximaal te behalen punten behaald is én er geen structurele fouten zijn gemaakt.

Versie 3 is na advisering door de Programmacommissie Prenatale Screening op 12 december 2019 vastgesteld. Dit is de nieuwe ‘Kwaliteitsbeoordeling SEO’ en het ‘format scoringsformulier SEO’.