13 wekenecho

De kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) en kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO zijn op een aantal punten gewijzigd. Het betreft bij beide documenten de beoordeling van extremiteiten (armen en benen). Daarnaast is er bij het eerste trimester SEO een aanvulling ten aanzien van de beoordeling van de nekplooi (NT Nekplooimeting (Nekplooimeting)).

Wijziging kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO

  • Aanvulling over beoordeling nekplooi (NT)
    In sommige gevallen is het niet mogelijk de NT te meten. Zorg ervoor dat u in dat geval wel het beeld vastlegt waarop de nekplooi wordt beoordeeld.
  • Beoordeling extremiteiten (armen en benen)
    Vanwege onduidelijkheden over het in beeld brengen van de armen en benen bij het eerste trimester SEO, is een wijziging in de kwaliteitsbeoordeling doorgevoerd. Deze wijziging dient ter verduidelijking en draagt bij aan een efficiënte aantoning van structurele afwijkingen.

Bij het eerste trimester SEO gaat het om het van proximaal naar distaal beoordelen van:

  • de beide bovenste en onderste extremiteiten (armen en benen) en;
  • de aanwezigheid van beide handen en voeten.

In de kwaliteitsbeoordeling stond eerder aangegeven dat alle lange pijpbeenderen in beeld moesten zijn. Echter: de proximale botten (humerus en femur) beoordeelt u wel, maar deze hoeven niet te worden vastgelegd. Uitzondering hierop is het vastleggen van de femurlengte in het kader van de biometrie.

Geen wijziging, maar goed om nogmaals te benadrukken: de stand van de voeten hoeft niet te worden beoordeeld bij het eerste trimester SEO en er hoeven ook geen vingers te worden geteld. Soms is echter wel een polydactylie zichtbaar: verwijs dan naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Ook als een afwijkende stand van de handen of voeten opvalt, verwijst u naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Wijziging kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO

Beoordeling extremiteiten (armen en benen)
Ten behoeve van eenduidigheid in de formulering, is de tekst in de kwaliteitsbeoordeling voor het tweede trimester SEO ook aangepast. Bij het tweede trimester SEO gaat het ook om het van proximaal naar distaal beoordelen van:

  • de beide bovenste en onderste extremiteiten (armen en benen), inclusief beoordeling van de lange pijpbeenderen en;
  • de aanwezigheid van handen en voeten, inclusief de stand van de handen en voeten.

Daarbij stond altijd aangegeven dat de lange pijpbeenderen in beeld moesten zijn. Dit werd op verschillende manier geïnterpreteerd. Echter ook hier geldt: de proximale botten (humerus en femur) beoordeelt u wel, maar hoeven niet te worden vastgelegd. Uitzondering hierop is het vastleggen van de femurlengte in het kader van de biometrie.

Ter toelichting
Doel is het SEO efficiënt vast te leggen zonder daarbij ernstige pathologie te missen. Bij zowel het eerste als tweede trimester SEO worden geen ernstige skeletdysplasie gemist wanneer alleen de distale botten (ulna, radius, tibia en fibula) worden vastgelegd. Tijdens beide SEO’s wordt een arm of been van proximaal naar distaal beoordeeld. De proximale botstructuur wordt dus ook altijd gezien, maar is soms niet mooi vast te leggen als de foetus erop ligt.

Meer informatie

Bovenstaande wijzigingen zijn doorgevoerd in:
-    de kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO
-    de kwaliteitsbeoordeling tweede trimester SEO