Sinds de start van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) in onderzoeksetting op 1 september 2021, is gebleken dat de metingen van de CRL crown-rump-length (crown-rump-length) en de NT Nekplooimeting (Nekplooimeting) de nodige vragen oproepen. Omdat dit zou kunnen leiden tot onnodige verwijzingen naar de Centra voor Prenatale Diagnostiek, is besloten om de uitvoering, registratie en verwijzing van deze CRL- en NT-metingen op enkele punten aan te passen.

CRL-meting: meten tot en met 84 mm

Voortaan wordt de CRL tot en met 84 mm gemeten en daarboven niet. Een CRL-meting van meer dan 84 mm is namelijk niet betrouwbaar en dus niet bruikbaar. Dit is de nieuwe kwaliteitsstandaard:

  • Meet de CRL tot en met 84 mm en verwijs bij een CRL < p 2,3.
  • Is de CRL niet goed te meten of > 84 mm? Laat dan het veld van de CRL-meting leeg. Dit is geen reden voor een verwijzing. De algehele conclusie is in dat geval: geen bijzonderheden. Deze situatie is alleen van toepassing indien er geen verdenking is op een afwijking.

Nekplooi beoordelen (NT-meting): als meten niet lukt

Het blijkt soms lastig te zijn om de NT te meten. Verschillende echoscopisten vroegen zich af wat ze moeten doen als de NT bij het eerste trimester SEO niet goed te meten is. Om dit te ondervangen is de kwaliteitsstandaard aangevuld: is de nekplooi wel gezien, ziet deze er (zonder twijfel) niet verdikt uit, maar lukt meten niet? Laat het veld van de NT-meting in dat geval leeg. En noteer niet beoordeelbaar bij de anatomische structuur “nek/huid”. De algehele conclusie is op basis daarvan: geen bijzonderheden. Er is geen reden voor verwijzing.

Wijzigingen verwerkt op www.pns.nl/kwaliteitseisen

  • Alle echoscopisten hebben per mail een uitgebreide toelichting gekregen op deze wijzigingen.
  • De vernieuwde versies van de kwaliteitseisen eerste trimester SEO zijn te vinden op www.pns.nl/kwaliteitseisen.