Landelijk zijn de laatste corona-adviezen vervallen. Daarom zijn er geen aanvullende richtlijnen meer voor de pre- en neonatale na de geboorte (na de geboorte) screeningen. Op www.pns.nl staat geen informatie meer over COVID-19. 

Nu gelden de algemene infectiepreventiemaatregelen:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis als je je niet fit en ziek voelt bij een luchtweginfectie;
  • Draag een mondneusmasker bij contact met kwetsbare doelgroepen;
  • Houd je aan de algemene hygiëneadviezen voor handhygiëne en hoesten/niezen.

Zorgmedewerkers die luchtwegklachten hebben werken met een chirurgisch mondneusmasker (ten minste type II) en houden strikte hygiëne aan.

Meer informatie