Op dit moment is de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) beschikbaar als onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT 2) voor de screening onderzoek (onderzoek) op down-, edwards-, en patausyndroom. De minister heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)  gevraagd om de invoering van de NIPT als regulier screeningsprogramma vanaf 1 april 2023 voor te bereiden. Dat betekent dat bepaalde diensten ingekocht moeten worden. Begin 2021 is het RIVM-CvB samen met de inkoopafdeling van het RIVM en het centrum voor gezondheidsbescherming gestart met het inkooptraject van de laboratoriumdiensten.

Begin september is de opdracht voor deze laboratoriumdiensten gegund aan het Erasmus MC, de Stichting VUMC en het Academisch Ziekenhuis Maastricht.
Dit betekent dat deze partijen er voor moeten zorgen dat de bloedanalyses voor de NIPT vanaf 1 april 2023 op een uniforme en kwalitatief hoogwaardige wijze worden uitgevoerd.
Deze gunning is onder voorbehoud. Het nieuw te vormen kabinet moet nog besluiten over de definitieve implementatie van de NIPT.

Dit is de eerste opdracht die gegund is in het aanbestedingstraject, zoals beschreven in de uitvoeringstoets NIPT.
De volgende opdrachten -het inkopen van de bloedafnamediensten voor de NIPT, alsmede het inkopen van laboratorium apparatuur – gaan binnenkort van start.