De kwaliteitseisen aan de opleiding eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) echoscopie zijn vastgesteld en gepubliceerd op www.pns.nl/kwaliteitseisen.

Deze gelden vanaf de implementatie van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting, gedurende de looptijd van de wetenschappelijke studie (de IMITAS studie). De eisen geven de eindtermen weer waaraan de echoscopist moet voldoen en hoe de toetsing daarvan is georganiseerd.