een echo-apparaat gaat over de buik van een zwangere vrouw

De BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland), de KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en de NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) hebben - samen met de Regionale Centra Prenatale Screening en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) - definitief overeenstemming bereikt over de nieuwe Leidraad Tweede Trimester SEO versie 3.1. Dit breed gedragen protocol vervangt het modelprotocol SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) versie 2.0 (2012) en de Leidraad SEO versie 3.0 (2019) vervangt. Richtlijnen voor de obstetrische parameters tijdens het tweede trimester SEO (en andere echo’s tijdens de zwangerschap) zijn opgenomen in een nieuw, afzonderlijk document: de Leidraad obstetrische parameters, versie 1.0. 
 
Onlangs heeft de Programmacommissie Prenatale Screening positief geadviseerd en heeft het RIVM-CvB het vernieuwde protocol overgenomen voor gebruik binnen de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek).
 
Vanaf 1 juni 2023 moet volgens het nieuwe protocol worden gewerkt. De kwaliteitsbeoordeling, het format scoreformulier TTSEO en het voorbeeldlogboek zijn ook hierop aangepast. De logboekbeoordeling zal per 1 januari 2024 volgens het nieuwe format plaatsvinden.
 
Echoscopisten worden op 18 april aanstaande via een webinar hierover geïnformeerd.