Vrouw krijgt een tweede trimester SEO

In april is IQ health van het Radboudumc een onafhankelijk onderzoek gestart naar de relatie tussen de kenmerken van een echocentrum en de kwaliteit van het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) (20 wekenecho). Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van de visie van de Werkgroep Kwaliteit en de Programmacommissie om in de toekomst mogelijk aanvullende eisen te stellen aan echocentra en echoscopisten ten behoeve van de kwaliteit. Verschillende onderzoeken laten namelijk zien dat bepaalde kenmerken van echocentra (bijvoorbeeld de grootte van een praktijk of het organiseren van intervisiebijeenkomsten) mogelijk gerelateerd zijn aan de kwaliteit van het tweede trimester SEO. 

IQ health onderzoekt of er variatie tussen echocentra is in de uitvoering van het TTSEO, gemeten in verschillende uitkomstmaten zoals percentage verwijzingen en percentage incomplete SEO's. Daarbij zal ook onderzocht worden welke kenmerken van echocentra gerelateerd zijn aan deze variatie. Na afloop van het onderzoek worden de resultaten weergegeven in een rapport en een wetenschappelijk artikel. 

Projectgroep

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) en de Regionale Centra. Een projectgroep met vertegenwoordigers van de Regionale Centra, CLBPS, IQ health en het RIVM-CvB begeleidt het onderzoek. Ook de BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland), KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) worden betrokken bij het onderzoek. Zij worden gevraagd mee te denken in de opzet van het onderzoek en bij het opstellen van eventuele vragenlijsten/communicatie richting het veld. Daarnaast kunnen zij input geven bij het interpreteren van de resultaten. Het onderzoek duurt ongeveer een jaar.

Wat merk je?

Voor dit onderzoek worden gegevens uit Peridos gebruikt. Voor aanvullende informatie is het mogelijk dat echocentra een vragenlijst ontvangen of dat zij worden benaderd met extra vragen over de organisatie, om de resultaten van het onderzoek beter te kunnen duiden.