Op dit moment is de NIPTniet-invasieve prenatale test beschikbaar als onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek (TRIDENT 2). De minister heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevraagd om te beginnen met de voorbereidingen voor de invoering van de NIPT als regulier screeningsprogramma. Zo blijft ook na 2023, als TRIDENT 2 afloopt, de NIPT beschikbaar.

Vandaag is het advies nevenbevindingen NIPT van de Gezondheidsraad aangeboden aan de tweede kamer. Daarnaast is in april 2020 een onderzoek naar de invoering van de NIPT door het RIVM opgeleverd aan VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hieruit blijkt dat het mogelijk is de NIPT in 2023 in het reguliere landelijke screeningsprogramma in te voeren.