Begin juli is het geactualiseerde Draaiboek Prenatale screening onderzoek (onderzoek) (screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek) beschikbaar gesteld via www.pns.nl/professionals. Aanleiding voor het aanpassen van het draaiboek is de invoering van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) (in onderzoekssetting). Deze is in het draaiboek opgenomen en de teksten zijn weer helemaal bijgewerkt.

Het draaiboek beschrijft wat nodig is om de screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek effectief en binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen. Het draaiboek richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) zorg in het algemeen en de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek in het bijzonder.