Achtergrond en doel

Informatie over de achtergrond en het doel van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ).

Exclusiecriteria

Informatie over exclusiecriteria voor het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ).

Lichamelijke afwijkingen

Informatie over de lichamelijke afwijkingen waarop gescreend wordt met het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ).

Wetenschappelijke studie

Informatie over de IMITAS-studie.