Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen van counselors en echocopisten over het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ).

Staat uw vraag hier niet tussen? Meer informatie vindt u in:

Neem voor andere vragen contact op met de Peridos helpdesk.

Counseling en aanvraag

Het kan zijn dat de verloskundig zorgverlener zelf nog een deel van de counseling moet doen. Dat hangt af van de indicatie die een zwangere heeft. Dit zijn de mogelijke scenario’s: 

 • Indicatie voor  GUO geavanceerd echoscopisch onderzoek (geavanceerd echoscopisch onderzoek ) type 1 in eerste én tweede trimester 
  Counsel over  NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) (indien zwangere dit wil). Counseling over de GUO’s vindt plaats in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek. 

 • SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) in eerste trimester en indicatie GUO type 1 in tweede trimester 
  Counsel over eerste trimester SEO én NIPT (indien de zwangere meer wil weten over deze onderzoeken). Counseling over de GUO type 1 in het tweede trimester vindt plaats in het Centrum voor Prenatale Diagnostiek. 

 • Geen GUO type 1 indicatie 
  Counsel over het eerste en tweede trimester SEO en de NIPT (indien de zwangere meer wil weten over deze onderzoeken). 

 • Zwangere heeft GUO 1 indicatie, maar wil een SEO 
  Counsel over het (eerste en/of tweede trimester) SEO. 

Zie ook de Kwaliteitseisen eerste trimester SEO Inclusief kwaliteitsstandaard

De echopraktijk kan de aanvraag direct inzien als de aanvraag correct en volledig is, en Peridos geen onvolkomenheden heeft geconstateerd. 

Als Peridos een aanvraag ontvangt vanuit het bronsysteem, wordt direct gecontroleerd of deze aan alle eisen voldoet. Is dat niet het geval? Dan wordt direct een notificatiemail gestuurd. 

U kunt de aanvraag versturen op het moment dat de à terme datum bekend is (op basis van de termijnecho). Counseling kan wel eerder plaatsvinden. 

Zie hiervoor de handleiding op peridos.nl: vastleggen e-mailadres workflow eerste trimester  SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek )

Ja, dat kan. Zie voor meer informatie de handleidingen op peridos.nl

 • Intrekken aanvraag eerste trimester  SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) voor cliënt zonder  BSN Burgerservicenummer (Burgerservicenummer ) 

 • Intrekken aanvraag eerste trimester SEO voor cliënt met BSN 

Hiermee worden alle medewerkers van een counselingspraktijk bedoeld die ook in Peridos een rol krijgen (bijvoorbeeld voor het doen van de aanvragen), maar geen counselor zijn en dus geen kwaliteitsovereenkomst hebben. Dat kan dus ook de praktijkassistente zijn. 

Ja, er zijn nu aparte rollen voor het eerste trimester  SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ). Deze rollen moeten aangevraagd worden bij het Regionaal Centrum. 

Dat kan. Ook zwangeren zonder  BSN Burgerservicenummer (Burgerservicenummer ) of Nederlandse zorgverzekering kunnen kiezen voor het eerste trimester  SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ). Wel is het een voorwaarde dat de zwangere verloskundige zorg krijgt in Nederland. 

Ja dat kan, mits de zwangere schriftelijke toestemming heeft van haar ouder(s)/voogd(en). Hierbij geldt: 

 • Voor zwangeren jonger dan 12 jaar moeten alleen ouders toestemming geven. 
 • Zwangeren van 12 t/m 15 jaar die willen deelnemen aan het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ), moeten zelf toestemming geven. Daarnaast moeten ook hun ouders toestemming geven. Geen toestemming van de ouders betekent geen deelname.

Meer informatie 

Wanneer een zwangere een indicatie heeft voor een  GUO geavanceerd echoscopisch onderzoek (geavanceerd echoscopisch onderzoek ) type 1 in het tweede trimester, neemt de verloskundig zorgverlener contact op met een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Daar wordt bepaald of de zwangere ook een indicatie heeft voor een GUO type 1 in het eerste trimester. Of dat zij een eerste trimester  SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) krijgt aangeboden. Hoe de vervolgstappen worden geregeld, kan per Centrum voor Prenatale Diagnostiek verschillen. 

Het Centrum voor Prenatale Diagnostiek trieert op basis van onderstaande indicaties: 

 • Indicaties die waarschijnlijk met 13 weken zichtbaar zijn of; 

 • Monochoriale zwangerschap of grotere meerling dan gemelli of; 

 • Zwangere met belaste obstetrische voorgeschiedenis. 

Registreer in uw bronsysteem dat deze zwangere een indicatie heeft voor een GUO type 1 (dit is onafhankelijk van het trimester waarin ze een GUO type 1 krijgt aangeboden). 

Ja dat kan zeker. In eerste instantie vindt het eerste trimester  SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) altijd abdominaal plaats. Alleen als de beeldvorming abdominaal onvoldoende is, kan de echoscopist een vaginale echo aanbieden. In dat geval mag de zwangere de vaginale echo altijd weigeren. De echoscopist legt het weigeren van de vaginale echo vast in het echoverslag.  

Echoscopie

Als u in uw echopraktijk of counselingspraktijk problemen heeft met de capaciteit of deze ziet aankomen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw Regionaal Centrum.

Voor een goede kwaliteit van de uitvoering is het belangrijk dat de echoscopist voldoet aan het gestelde minimumaantal te verrichten eerste (en ook tweede) trimester  SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek )’s. Neem contact op met uw Regionaal Centrum als u vermoedt dat u de verplichte aantallen niet haalt.