In nauwe samenwerking met de Regionale Centra en de diverse betrokken beroepsgroepen is vastgelegd waar de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) aan moet voldoen. Ook wordt de kwaliteit regelmatig gemonitord en geëvalueerd. Een overzicht. 

Draaiboek Prenatale screening onderzoek (onderzoek )

Het Draaiboek Prenatale screening beschrijft wat nodig is om de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) en structureel echoscopisch onderzoek effectief en binnen de kwalitatieve kaders te laten verlopen.


Kwaliteitseisen beroepsgroepen

Binnen het programma prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor de counseling, de onderzoeken en de opleidingen. De kwaliteitseisen zijn per professionele doelgroep gegroepeerd. 


Juridische informatie

De laatste jaren is privacy een zeer actueel onderwerp. Wanneer vraagt u als verloskundig zorgverlener waarvoor toestemming en wat moet u waar registreren? Lees meer over privacy.


Monitor

Met de gegevens uit de landelijke monitor bewaakt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) de uitgangspunten van het programma, signaleert knelpunten (in de keten), stuurt bij en legt verantwoording af.  
Voor de landelijke monitoring en evaluatie van het programma gebruikt het RIVM-CvB gegevens en indicatoren over zowel de NIPT als structureel echoscopisch onderzoek (vanaf monitor 2021 het eerste en tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek )). 

Nieuw: Naar een Kwaliteitssysteem Echoapparatuur in 2026 

Binnen de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) is een kwaliteitssysteem ontwikkeld om de kwaliteit van de echoapparatuur voor het structureel echoscopisch onderzoek te kunnen borgen. Dit systeem wordt tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 geleidelijk geïmplementeerd. Kern van het plan is dat de specificaties en eisen van de echoapparatuur voortaan getoetst worden. In 2022 worden protocollen ontwikkeld voor de verschillende keuringen.