De NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) wordt uitgevoerd door de klinisch genetische laboratoria van drie universitair medische centra:

  • NIPT-laboratorium Amsterdam, locatie VUmc VU Medisch Centrum Amsterdam (VU Medisch Centrum Amsterdam)
  • NIPT-laboratorium Maastricht, locatie MUMC+
  • NIPT-laboratorium Rotterdam, locatie Erasmus MC

Taken en verantwoordelijkheden

De NIPT-laboratoria zijn ISO 15189 gecertificeerd.

De universitair medische centra zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de werkzaamheden van het NIPT- laboratorium, alsmede het zorgen voor voldoende capaciteit van de laboratoria.

Het NIPT-laboratorium is verantwoordelijk voor het uniform uitvoeren van de NIPT bloedanalyse en de rapportage ervan. Het NIPT-laboratorium is verantwoordelijk voor:

  • De tijdige levering en distributie van bloedafnamesets aan de bloedafnameorganisaties conform het Document Werkafspraken NIPT Bloedafname;
  • De logistiek, ontvangst en verwerking van de monsters conform het protocol Monsterbehandeling;
  • Het uitvoeren van de NIPT-bepalingen;
  • Het uitvoeren van de NIPT conform de van toepassing zijnde protocollen;
  • De feitelijke rapportage van de testresultaten, inclusief nevenbevindingen, richting de aanvragende zorgverlener en naar Peridos conform de Beslisboom verantwoordelijkheden;
  • Inkoop en onderhouden van de Totaaloplossing;
  • Het onderhouden van een helpdesk voor counselors en bloedafnameorganisaties.

Uitsluitend gecontracteerde laboratoria zijn bevoegd voor het uitvoeren van de bloedanalyse ten behoeve van de NIPT in het kader van de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek). Lees hier de kwaliteitseisen aan de laboratoria.