Via de Wet op het bevolkingsonderzoek stelt de overheid eisen aan screening onderzoek (onderzoek) op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)) en structureel echoscopisch onderzoek (eerste en tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)). Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de landelijke regie over de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening.

Welke organisaties hebben een rol bij de uitvoering van prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek)?

Op de screening op down-, edwards- en patausyndroom ( NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)) en het structureel echoscopisch onderzoek (eerste en tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)) zijn diverse wetten en regels van toepassing.