Je leest hier meer over de volgende onderwerpen: wat verstaan wij onder prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek), welke wet- en regelgeving is van toepassing, hoe is prenatale screening in Nederland georganiseerd en wat is de geschiedenis van het programma? Ook vind je hier informatie over kwaliteitsborging, gegevensregistratie en monitoring.