Het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) is een onderzoek naar lichamelijke afwijkingen. Er wordt geen diagnose gesteld. Als de echoscopist een aanwijzing heeft voor een afwijking, wordt de zwangere verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Daar kan (door vervolgonderzoek) een afwijking worden vastgesteld. 

Onderzoekers rapporteren voor de 20 wekenecho een detectiekans van 60% voor grove lichamelijke afwijkingen. De kans dat een bepaalde afwijking wordt opgespoord met een tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) verschilt per afwijking.  Bekijk de tabel voor een overzicht van de detectiekansen van een aantal afwijkingen die door middel van het structureel echoscopisch onderzoek kunnen worden opgespoord. 

* Het merendeel van de foetus met anencephalie wordt al ontdekt in het eerste trimester en loopt op tot 100% bij het tweede trimester SEO

Bron: (1) Gijtenbeek, Haak, 2017; (2) Fleurke-Rozema et al., 2015; (3) Velzen et al. 2015; (4) Baardman et al., 2014; (5) Ensing et al., 2014; (6) Rosoman et al., 2009

Orgaansysteem Detectiekans  
  Nederlandse cijfers na introductie landelijk screeningsprogramma in 2007 Internationale cijfers (6)
Ernstige afwijkingen   37%
Centraal zenuwstelsel (totaal)   84%
Spina bifida 94% (1) 86%
Anencephalie * 100% (2) 100%
Afwijkingen aan het skelet   26%
Hartafwijkingen (totaal) 60% (3) 54%
Geïsoleerde hartafwijkingen 44% (3)  
Complexe corvitia (m.n. univentriculaire hypoplasie) 85% (4) -93% (3)  
Nieren en urinewegen   31%
Orofaciale schisis 76% (5) 30%
Buikwanddefect   80%
Hernia diafragmatica   37%
Longen   100%
Versie Datum Samenvatting wijziging