Zwangeren kunnen rond de 20e week van de zwangerschap een tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) (structureel echoscopist onderzoek) laten doen. Gebruik de term 20 wekenecho in de communicatie met zwangeren.
 

Doel

Met het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) wordt gekeken naar structurele (lichamelijke) afwijkingen van het ongeboren kind.
 

Onderzoeksperiode

Het tweede trimester SEO kan worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap. Ook bij een incompleet tweede trimester SEO vanwege onvoldoende beeldvorming moet de herhaling van het tweede trimester SEO vóór 21+0 afgerond zijn. De reden hiervoor is dat bij gevonden afwijkingen vervolgonderzoek vaak tijdrovend is. Na de uitkomst van het vervolgonderzoek moet er voldoende tijd zijn voor de zwangere om voor zichzelf af te wegen of ze de zwangerschap al dan niet wil beëindigen.
 

Kwaliteitseisen

Binnen het programma prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek zijn landelijke kwaliteitseisen vastgesteld.
 

Exclusiecriteria

Alle zwangeren komen in aanmerking voor een tweede trimester SEO.
 

Uitslag

Zie publiekspagina over uitslag tweede trimester SEO.
 

Nevenbevindingen

Naast structurele afwijkingen kunnen andere afwijkingen gevonden worden die relevant zijn en vervolgonderzoek behoeven. Voorbeelden hiervan zijn een afwijkende placenta, vasa praevia, myomen of maternale adnexafwijkingen. Ook is het mogelijk dat zogenoemde sonomarkers of softmarkers gevonden worden bij het SEO.
Zie voor meer informatie het NVOG-modelprotocol Onverwachte bevindingen bij het SEO.
 

Vergelijking eerste trimester SEO en tweede trimester SEO

Het eerste en tweede trimester SEO hebben hetzelfde doel. Ze vervangen elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Het verschil is dat het eerste trimester SEO eerder in de zwangerschap plaatsvindt. Hoewel het kind rond 13 weken kleiner en minder ver ontwikkeld is dan rond 20 weken, zijn sommige (ernstige) afwijkingen wel te zien. Het komt regelmatig voor dat deze niet met het leven verenigbaar zijn. Als de echoscopist een afwijking vermoedt, kan de zwangere vroeg in de zwangerschap eventueel vervolgonderzoek laten uitvoeren. Ook heeft zij – vergeleken met het tweede trimester SEO – meer tijd om te bepalen wat ze met de uitslag doet. Bij het tweede trimester SEO zijn veel structuren (zoals het hart) verder ontwikkeld. Daardoor kan de echoscopist het kind meer in detail onderzoeken.

Coronavirus en het SEO

Het SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) blijft tijdens de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) toegankelijk voor zwangere vrouwen. De NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ), de KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen ), de BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland ) en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) vinden dit noodzakelijk.
Er geldt een aangepast landelijk beleid. Hieruit volgen (tijdelijke) maatregelen over het contact met een zwangere vrouw en wanneer het SEO wel of niet plaats mag vinden.
Lees meer over de (tijdelijke) SEO-maatregelen en -richtlijnen