Veelgestelde vragen over de NIPT
Veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO
V
eelgestelde vragen over het tweede trimester SEO
Veelgestelde vragen over bijscholing

Op Vluchtelingen vanuit Oekraïne komen in aanmerking voor de prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screeningsprogramma’s volgens de in Nederland geldende afspraken. 

Dit betekent dat een zwangere uit de Oekraïne kan kiezen voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test), het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) en het tweede trimester SEO als zij onder controle is bij een verloskundig zorgverlener in Nederland. De exclusiecriteria voor de NIPT en eerste trimester SEO gelden ook hier. 

Relevante websites 

  • De zorgverzekeringslijn. Een initiatief van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) met informatie over zorg aan Oekraïners in Nederland. 
  • Opvang van Oekraïners in Nederland. Meer algemene informatie vanuit de Rijksoverheid. 
  • Vergoeding van zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen. Informatie over de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Met ministerie van VWS en het CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor) hebben per 4 maart deze regeling opengesteld voor onverzekerde mensen uit Oekraïne. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de reguliere werkwijze. Verstrekte medisch noodzakelijke zorg wordt dan volledig vergoed.  

Nee, zwangeren ouder dan 36 jaar hebben niet rechtstreeks toegang tot vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie). Zij kunnen kiezen voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test), net als vrouwen van onder de 36 jaar.

De ‘positief voorspellende waarde’ (= PVW) is de kans dat een afwijking inderdaad aanwezig is als de screeningstest een afwijkende uitslag geeft. Een test is van betere kwaliteit als de PVW hoger is.

  • NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) - Gemiddeld 90 van de 100 zwangeren met een afwijkende uitslag zijn daadwerkelijk zwanger van een kind met downsyndroom. Voor edwards- en patausyndroom geldt dit voor respectievelijk 90 en 50 van de 100 vrouwen met een afwijkende uitslag.

De positief voorspellende waarde van de NIPT is hoger bij vrouwen bij wie de aandoening veel voorkomt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij oudere zwangeren.

De ‘negatief voorspellende waarde’ (= NVW) is de kans dat een afwijking inderdaad afwezig is als de screeningstest geen afwijkende uitslag geeft. Een test is van betere kwaliteit als de NVW hoger is.

Bij een niet-afwijkende uitslag van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) niet-invasieve prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) test is vervolgonderzoek niet geïndiceerd. De uitslag geeft bijna 100 procent zekerheid. Minder dan 1 op de 100 zwangeren is toch zwanger van een kind met down-, edwards- of patausyndroom bij een normale testuitslag.