Veelgestelde vragen over de NIPT
Veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO
V
eelgestelde vragen over het tweede trimester SEO
Veelgestelde vragen over bijscholing

Counselingsgesprek
Vraag bij het eerste consult aan de zwangere of zij informatie wil over de screeningonderzoek onderzoek   op down-, edwards- en patausyndroom en/of het SEOstructureel echoscopisch onderzoek structureel echoscopisch onderzoek  . Registreer deze keuze over counseling in het dossier van de zwangere.

Het is niet nodig om expliciet toestemming te vragen voor opslag van gegevens in Peridos. Kiest de zwangere voor een counselingsgesprek? Dan geeft zij hier al impliciet toestemming voor.

Informatie geven
Wil de zwangere een counselingsgesprek? Wijs haar dan van tevoren op de website en folders over prenataletijdens de zwangerschap tijdens de zwangerschap   screening. Daar kan de zwangere informatie vinden over zowel de counseling als de gegevensverwerking.

Geef tijdens het counselingsgesprek ook informatie over de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners.

NIPTniet-invasieve prenatale test
Kiest de zwangere voor de NIPT (vanwege deelname aan TRIDENT-2)? Dan moet zowel zij als de counselor een toestemmingsformulier ondertekenen. Bewaar dit papieren formulier 20 jaar. Vink op het labformulier in Peridos aan dat toestemming is gegeven.

SEO
Kiest de zwangere voor het SEO? Dan blijkt uit het laten maken van de echo de toestemming.  Verifieer dit wel.

Nee, zwangeren ouder dan 36 jaar hebben niet rechtstreeks toegang tot vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie). Zij kunnen kiezen voor de NIPTniet-invasieve prenatale test , net als vrouwen van onder de 36 jaar.

De ‘positief voorspellende waarde’ (= PVW) is de kans dat een afwijking inderdaad aanwezig is als de screeningstest een afwijkende uitslag geeft. Een test is van betere kwaliteit als de PVW hoger is.

  • NIPTniet-invasieve prenatale test - Gemiddeld 90 van de 100 zwangeren met een afwijkende uitslag zijn daadwerkelijk zwanger van een kind met downsyndroom. Voor edwards- en patausyndroom geldt dit voor respectievelijk 90 en 50 van de 100 vrouwen met een afwijkende uitslag.

De positief voorspellende waarde van de NIPT is hoger bij vrouwen bij wie de aandoening veel voorkomt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij oudere zwangeren.

De ‘negatief voorspellende waarde’ (= NVW) is de kans dat een afwijking inderdaad afwezig is als de screeningstest geen afwijkende uitslag geeft. Een test is van betere kwaliteit als de NVW hoger is.

Bij een niet-afwijkende uitslag van de NIPTniet-invasieve prenatale test niet-invasieve prenataletijdens de zwangerschap test is vervolgonderzoek niet geïndiceerd. De uitslag geeft bijna 100 procent zekerheid. Minder dan 1 op de 100 zwangeren is toch zwanger van een kind met down-, edwards- of patausyndroom bij een normale testuitslag.