Het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) is een onderzoek naar lichamelijke afwijkingen. Diagnose vindt niet plaats. Als de echoscopist een aanwijzing heeft voor een afwijking, wordt de zwangere verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Daar kan (door vervolgonderzoek) een afwijking worden vastgesteld. 

Onderzoekers rapporteren voor de 20 wekenecho een detectiekans van 60% voor grove lichamelijke afwijkingen. De kans dat een bepaalde afwijking wordt opgespoord met een tweede trimester SEO verschilt per afwijking. Klik op de tabel voor een overzicht van de detectiekansen van een aantal afwijkingen die door middel van het structureel echoscopisch onderzoek kunnen worden opgespoord.