De datacommissie neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening bestaat uit vertegenwoordigers van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)  GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, ActiZ, FENAC en FODOK/FOSS die gemandateerd zijn door hun leden om te beslissen of aanvragen voor data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek al dan niet worden gehonoreerd. De datacommissie beschikt over een huishoudelijk reglement en een aanvraagformulier voor data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.