Door VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vastgestelde tarieven voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie)).

Onder ‘Download’ vindt u een document met de meest recente  tarieven vastgesteld door VWS (per 1 januari 2024) van de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van de PSIE. Met VWS is overeengekomen de tarieven voor 2023 te indexeren. Indexering is door de NZA vastgesteld op 5,91% (zie https://www.nza.nl/onderwerpen/prijsindexcijfers).

U kunt hier ook de tarieven van eerdere jaren en de berichtgeving hierover downloaden.