Door VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vastgestelde tarieven voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ( PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie )).

Onder ‘Download’ vindt u een document met de meest recente  tarieven vastgesteld door VWS (per 1 juli 2022) van de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van de PSIE. Met VWS is overeengekomen de tarieven voor 2022 te indexeren. Indexering is door de NZA vastgesteld op 2,38% (zie https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-indexcijfer-voor-kostenbedragen-van-dbczorgproducten).

U kunt hier ook de tarieven van eerdere jaren en de berichtgeving hierover downloaden.