Door VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  vastgestelde tarieven voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van de PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie

Onder ‘Download’ vindt u een document met de meest recente  tarieven vastgesteld door VWS  (per 1 januari 2021) van de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van de PSIE. Met VWS is overeengekomen de tarieven voor 2021 te indexeren. Indexering is door de NZA  vastgesteld op 3,42 %.