In dit TNO-rapport wordt verslag uitgebracht van de hielprikscreening in 2008. Vanaf 1-1-2007 is de sreening uitgebreid met 14 aandoeningen: 13 metabole aandoeningen en sikkelcelziekte. Werd voorheen slechts gescreend op drie aandoeningen ( AGS adrenogenitaal syndroom (adrenogenitaal syndroom )  ,  CH congenitale hypothyreoïdie (congenitale hypothyreoïdie )   en  PKU phenylketonuria (phenylketonuria ) ), nu wordt gescreend op 17 aandoeningen.