In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de hielprikscreening in 2010. In 2007 is de screening onderzoek (onderzoek ) uitgebreid met 14 aandoeningen: 13 metabole aandoeningen en sikkelcelziekte. Werd voorheen slechts gescreend op drie aandoeningen ( AGS adrenogenitaal syndroom (adrenogenitaal syndroom ) ,  CH congenitale hypothyreoïdie (congenitale hypothyreoïdie ) en  PKU phenylketonuria (phenylketonuria ) ). In 2010 is gescreend op 17 aandoeningen.