In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de screening onderzoek op adrenogenitaal syndroom (AGS adrenogenitaal syndroom  adviseur gevaarlijke stoffen ), congenitale hypothyreoïdie (CHT) en fenylketonurie (PKU phenylketonuria  Phenylketonurie ) over alle in 2004 in Nederland geboren kinderen.