Een compleet vernieuwde leidraad voor het counselingsgesprek vanaf 1 augustus 2021. Deze factsheet maakt deel uit van de informatiematerialen voor de (bij)scholing over het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek in onderzoekssetting. In totaal zijn er zes factsheets beschikbaar.

Let op: in deze factsheet wordt de combinatietest nog vermeld. De combinatietest wordt sinds 1 oktober 2021 niet meer aangeboden.