Deze factsheet maakt deel uit van de informatiematerialen voor de (bij)scholing over het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) in onderzoekssetting. In totaal zijn er zes factsheets beschikbaar.

Let op: in deze factsheet wordt de combinatietest nog vermeld. De combinatietest wordt sinds 1 oktober 2021 niet meer aangeboden.