Deze factsheet maakt deel uit van de informatiematerialen voor de (bij)scholing over het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) in onderzoekssetting. In totaal zijn er zes factsheets beschikbaar.

Let op: in deze factsheet wordt de combinatietest nog vermeld. De combinatietest wordt sinds 1 oktober 2021 niet meer aangeboden.

Gerelateerde onderwerpen


  • NIPT en SEO voor professionals

    Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO en tweede trimester SEO).